Hero

Laatste nieuws

Het laatste betreft subsidies en COCOON

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2021 bij het UWV subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten. Voor 2021 is € 6 miljoen beschikbaar.   De ondersteuning heeft de vorm van een eenmalige subsidie voor […]

22-07-2021

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland tot en met 31 december 2021 subsidie beschikbaar. De focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil zo helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter […]

17-06-2021

Zonnig Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland maakt het voor grootdakbezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen; of in combinatie met asbestverwijdering; of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie. De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan […]

15-06-2021

Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en […]

08-06-2021

CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call

Op woensdag 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een bijkomende oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee een laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen. Tussen 16 juni, 9.00 uur en 30 juni, 17.00 uur kunnen innovatieve bedrijven […]

08-06-2021

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar binnen een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. De regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is geopend van 17 mei tot en met 17 augustus. […]

21-05-2021

Open Oproep Bouwen aan Talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) zoekt ervaren ontwerpbureaus binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur die dit jaar, met een bijdrage van het SCI, een samenwerkingstraject voor een periode van ongeveer drie maanden willen aangaan met een talentvolle, startende maker of ontwerper. In deze eerste ronde, die openstaat tot 21 juni 2021 kunnen ontwerpbureaus […]

21-05-2021

Do IoT Vouchers voor 5 G innovatie in Zuid-Holland

Veel grote bedrijven bereiden zich al voor op de komst van 5G, vaak samen met een van de aanbieders van 5G infrastructuur. Voor het mkb is dit lastiger. Via de mkb-regeling ‘Do IoT Vouchers voor 5G-innovatie’ in het EFRO-programma Kansen voor West wordt € 500.000,- extra beschikbaar gesteld voor Zuid-Hollandse innovatieprojecten. Bedrijven kunnen dus nu […]

21-05-2021

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. Doel van de voucherregeling is om bedrijven te stimuleren voedselverspilling te voorkomen of reduceren en reststromen optimaal te verwaarden. Waarvoor kun je een voucher inzetten? Experts kunnen advies- en onderzoeksprojecten uitvoeren, een business […]

10-05-2021

2,5 miljoen subsidie voor modal shift

Meer goederenvervoer over water of via het spoor in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Om ondernemers in de logistiek te helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de modal shift – […]

10-05-2021